Il Pelace

          Lu Lagu sacasen, safe riaburbem be el amadas,
          su naglarden na sacen ibape,
          agoldirden lis sacas na apebe,
          su-riajerden na sacen ucabe
          be el anabe jal be el amada.
          Le il idece sacasen socaben
          riulorfim lis sacas sorecoc,
          bal firirfim lis sacas nes sacasens udodes
          jil las sacas firirber nis sacasens udodermas;
          bal nen les sacas aludirfim agulir cro el ugilu,
          gul rionurfim les sacas fro ubuci.

          Ogufac.

         Patro Nia

          Patro Nia, kiu estas en la ĉielo!
          Sanktigita estu Via nomo.
          Venu Via regno.
          Fariĝu Via volo,
          kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
          Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
          Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
          kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
          Kaj ne konduku nin en tenton,
          sed liberigu nin de la malbono.

          Amen.