Pelaco

          Le sace loldarber, lu Maria,
          acanen riabirbem pe neca,
          il Leda riaburben fle sace.
          Naglin le sace riabirbem bo sagans ibacaes,

          bal naglin riabirben la il ecoce no sacen enena, Jesus.

          Nu neapan Maria, lague lo Nabe,
          udaprarfim flo sacas, nefarmas,
          soreboc bal be il suja no sacasen epege.
          Ogufac.
         Avemaria

          Déu vos salve, Maria,
          plena de gràcia;
          el Senyor és amb Vós;
          beneïda sou Vós entre totes les dones;
          beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

          Santa Maria, Mare de Déu,
          pregueu per nosaltres pecadors,
          ara i a l'hora de la nostra mort.
          Amén.