Il Pelace

          Lu Lagu sacasen, safe riaburbem be el amadas,
          su naglarden na sacen ibape,
          agoldirden lis sacas na apebe,
          su-riajerden na sacen ucabe
          be el anabe jal be el amada.
          Le il idece sacasen socaben
          riulorfim lis sacas sorecoc,
          bal firirfim lis sacas nes sacasens udodes
          jil las sacas firirber nis sacasens udodermas;
          bal nen les sacas aludirfim agulir cro el ugilu,
          gul rionurfim les sacas fro ubuci.

          Ogufac.

Parenostre


Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en temptació;
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.